سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

مرداد 96

عنوان مقاله : خطرات ناشی از برق گرفتگی و اثرات ناشی از آن
نویسندگان : شهرام پاینده ، ابوذر زایری، مصطفی عباسی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات با تعریف سرعت مبتنی بر توزیع گوسی همبسته
نویسندگان : حميد نصيری ، محمد مهدی عبادزاده
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام